ARYA SAMAJ JAMNAGAR

Dipakbhai Thakker

Dipakbhai Thakker

Dipakbhai Thakker

Dipakbhai Thakker

Dipakbhai Thakker

Dipakbhai Thakker

 

श्री बृहद सौराष्ट्र आर्य प्रादेशिक सभा ना उपप्रमुख तरीके आर्यसमाज जामनगर ना
प्रमुख श्री दीपकभाई ठक्कर नी निमणुक करवामा आवेल छे
जेने आर्यसमाज जामनगर द्वारा आवकारवा मा आवे छे.
श्री दीपकभाई ठक्कर ने अभिनन्दन सह सुभकामनाओ-
महेश रामानी - मानद मंत्री आर्यसमाज जामनगर

 

Back