|| Aum ||

Ghar Ghar Yagna Har Ghar Yagna

Arya Samaj Jamnagar

Ghar Ghar Yagna by Arya Samaj Jamnagar - ,  Dipakbhai Thakker (President), Mahesh Ramani (Secretary)