'Om'
ARYASAMAJ - JAMNAGAR
YUVAK CHARITRA NIRMAN SHIBIR

Naghuna Village
29-10-2004
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Dr Avinash M. Bhatt
Secretary,
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Dharamveer K. Khanna
President,
Aryasamaj & Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Satpal ji Arya
Secretary,
Aryasamaj jamnagar

 

"Aryasamaj Mandir" Out side Khambhaliya Gate, Aryasamaj Marg, Jamnagar - 5. Phone : 91-288-2550220,2552990
email: [email protected] website : www.aryasamajjamnagar.org