AUM
Aryasamaj Jamnagar

Varshikotsav-2015

Shrimad Dayanand Kanya Vidyalaya Varshikotsav and Ved Katha
Swami Vivekanand Parivrajak (Darshanacharya Vyakhyan)